Děti

Počítače, komunikační sítě a jiná elektronická lákadla jsou pro dnešní děti daleko přitažlivější než prosté běhání po louce nebo výlety do přírody. Dětem často chybí nejen základní gymnastické dovednosti, ale mívají už i problémy s držením a stavbou vlastního těla. Náš oddíl Aikido SKP Frýdek-Místek nově rozšířil svojí výuku i na děti starší 10-let, abychom i jim formou tohoto tradičního bojového umění nabídli možnost fyzického a duševního rozvoje. Cvičení v našem oddíle má následující výhody:

  • Na tréninku se chceme věnovat nejen základům aikido – nácviku kroků, pádů (zvládnutý pád při hře ve škole nebo pád na lyžích či klouzačce často zabrání zranění) a bojovým technikám, ale i gymnastice a pohybovým hrám. Z našich osobních zkušeností i z cvičení dětí v jiných oddílech jasně vyplývá, že se cvičencům zlepšuje koordinace v prostoru a držení těla.
  • Děti cvičí i s dospělými členy. Získávají úctu ke starším, prostřednictvím toho, že se od nich učí a přebírají zkušenosti. Pokud se rodiče stanou členy, mohou se svými dětmi cvičit společně.
  • Vyžadováním dodržování pravidel chování v dojo (místo, kde se aikido cvičí) jsou děti vedeny ke kázni a sebeovládání.
  • V aikidu nejsou soutěže, při kterých by bylo nutné náročné cestování po republice. To ale neznamená, že by děti v oddíle nesoutěžily. Při tréninku se hrají různé hry ve kterých se předhánějí mezi sebou. Postupně se ale při nich dostávají k tomu, že těmi největšími protivníky jsme si často my sami. To vede k dalšímu rozvoji osobnosti v období dospívání.
  • Aikido je bojové umění, které u vrstevníků vzbuzuje respekt a dá se díky tomu předcházet i šikaně.
  • V neposlední řadě si děti najdou v kolektivu nové kamarády se společnými zájmy.