Poplatky SAA

!Poplatek se platí přímo SAA přes informační systém (IS) http://is.aikikai.sk/, kde se musí každý člen zaregistrovat. Bez platby SAA nelze dělat zkoušky technické vyspělosti. Platbu na následující rok lze provádět od 1.12.2019 – 31.1.2020. Jedná se o předplacený systém.

!Nebude-li uhrazen poplatek do 31.1.2020, bude členovi ukončeno členství v SAA. Doporučuji uhradit poplatek v řádném termínu, abyste se vyhnuli komplikacím.

!Platbu je možné provést pouze přes platbu kartou (CardPay) v IS. Platba na účet není možná. K platbě bude přičten poplatek bance.

Druhy členských poplatků

 • Řádný členský poplatek SAA (40€) za daný kalendářní rok (od 1.1. do 31.12. daného roku).
  Uhrazením řádného členského poplatku garantuje SAA členovi bezplatnou účast na všech národních a mezinárodních seminářích aikido pořádaných SAA v daném kalendářním roce, vedených technickým ředitelem SAA, případně jinými pozvanými hosty SAA. Bezplatná účast se nevztahuje na týdenní letní školu aikido, kterou organizuje SAA.
 • Řádný dětský členský poplatek SAA (10€) za daný kalendářní rok pro děti do 15 let nebo do 7. kyu (od 1.1 do 31.12. daného roku).
  Uhrazením řádného dětského členského poplatku garantuje SAA členovi bezplatnou účast na jednom národním či mezinárodním semináří aikido v regionu pořádaných SAA v daném kalendářním roce, vedených technickým ředitelem SAA, případně jinými pozvanými hosty SAA. Týká se to většinou seminářů v Ostravě nebo ve Vsetíně.

Výhodou zaplacení Řádného členského poplatku SAA (40€) je vstup na všechny národní a mezinárodní semináře pořádané SAA ZADARMO. Jinak se platí seminář přímo na vstupu. Obvyklá cena semináře se pohybuje – národní seminář 25€ (4x ročně) a mezinárodní seminář 35€ (1x ročně). Nejbližší seminář je každoročně v Ostravě. Rozpis národních a mezinárodních seminářů najdete na stránkách SAA (aikikai.sk). 

Děti do 15 let, které skládají zkoušky na nižší než 6. kyu (tj. 12. – 7. kyu) platí Řádný dětský členský poplatek SAA (10€). Děti začínají platit Řádný členský poplatek SAA (40€) až od zkoušek na 6. kyu.

Je nutné před seminářem předložit vytištěný členský průkaz SAA z IS SAA.

Platba SAA – možnosti 

 1. Je mi méně jak 15 let
  1. Nemám žádné kyu a nebudu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. Platím Řádný dětský členský poplatek SAA (10€).
  2. Budu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. na nižší jak 6. kyu (tj. 12. – 7. kyu)
    • Patím Řádný dětský členský poplatek SAA (10€).
   2. na 6. kyu
    • Týká se mě bod 2.B.i
   3. na vyšší kyu než 6. kyu
    • Týká se mě bod 2.B.ii
 2. Je mi 15 a více let
  1. Nebudu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. Nezaplatím-li Řádný členský poplatek SAA (40€), pozastavuje se mi na daný rok členství v SAA a nezapočítá se mi tento rok do minimální doby mezi zkouškami. Např. zkoušky jsem dělal v říjnu 2017 a chci dělat zkoušky v únoru 2019, bude mi chybět 12 měsíců v roce 2018 mezi zkouškami. Proto je doporučeno tento příspěvek zaplatit i když se na zkoušky necítím.
  2. Budu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. na 6. kyu
    • Abych mohl dělat zkoušky na 6. kyu, musím být členem SAA alespoň 5 měsíců (Technická pravidla SAA). Proto musím zaplatit Řádný členský poplatek SAA (40€) tak, aby mi vycházela délka členství v SAA na první zkoušky. Zkoušky na 6. a vyšší kyu se provádí na regionálních seminářích.
   2. na vyšší kyu než 6. kyu
    • Zaplatím-li Řádný členský poplatek SAA (40€) v určeném termínu výše, mohu jít na zkoušky po splnění minimální doby mezi zkouškami a po splnění všech ostatních podmínek pro účast na zkouškách. Zkoušky na 6. a vyšší kyu se provádí na regionálních seminářích.